Avís legal

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta pàgina web i el domini undonotebook.com pertanyen a Undo Notebook, amb domicili a C / Òmnium Cultural , 4A, Bj -4a, 08500 Vic (Espanya)

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta pàgina web, logotips, textos, fotografies, dissenys, referències de productes o altres elements, així com la seva estructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels continguts, estan afectats per drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de UNDO Notebook o tercers amb què Undo Notebook hagi acordat el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris del lloc web. Undo Notebook difon tota aquesta informació a través del lloc web per tal de publicitar els seus productes i activitats. Undo Notebook adverteix que tots aquests elements i referències només poden ser utilitzats per a aquest fi i sempre citant-ne la procedència i referències identificatives. No és lícit la transformació o l’alteració, ni la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense l’autorització expressa d’Undo Notebook.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta pàgina web hi accedeix per iniciativa pròpia. Undo Notebook no es fa responsable dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències presentades a undonotebook.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen el titular del lloc web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Undo Notebook no es fa responsable de cap dany derivat de l’ús d’aquest lloc web, o de qualsevol acció realitzada sobre la base de la informació proporcionada.

Undo Notebook declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres pàgines web a què es pugui accedir per enllaços des d’aquesta pàgina web. La funció dels enllaços introduïts a la pàgina web és comunicar lexistència daltres fonts dinformació sobre la matèria tractada a la pàgina dorigen i no suposa cap suggeriment o invitació a lusuari per visitar les pàgines web de destinació. Undo Notebook no és responsable dels resultats obtinguts mitjançant aquests enllaços que no estan controlats o verificats per Undo Notebook.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades -UE- 2016/679, i segons els seus articles 5, 6 i 7, se us informa que el Responsable del tractament de les vostres dades és:

Nom/cognoms: Undo Notebook – Joaquim Lacosta Altamirano, CIF: 47704012B, Direcció: C/ Òmnium Cultural, 4A, Bj -4ª 08500 Vic (España), Telèfon: 661928906, pedidos@undonotebook.com.

Undo Notebook tracta la informació i les dades personals que ens faciliten les persones, de forma lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, per a finalitats determinades, explícites i legítimes i no seran tractades posteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats, d’acord amb l’article 89, apartat 1; el tractament posterior de dades personals amb finalitats d’arxiu en interès públic, finalitats de recerca científica i històrica o finalitats estadístiques no es considerarà incompatible amb les finalitats inicials, les dades seran adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les que es tractin i, si escau, actualitzin.

Es prendran totes les mesures raonables perquè les dades personals que siguin inexactes respecte a les finalitats per a les quals són tractades se suprimeixin o rectifiquin sense demora.

Es conservaran de manera que permetin la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals, podent ser conservats per períodes més prolongats sempre que siguin exclusivament per a fins darxiu en interès públic. , sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades que imposa aquest Reglament, a fi de protegir els drets i llibertats de l’interessat (limitació del termini de conservació), seran tractats de manera que s’asseguri una adequada seguretat les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant laplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

Quan el responsable del tractament prevegi el tractament posterior de dades personals amb una finalitat diferent d’aquella per a la qual van ser recollides, ha de proporcionar a l’interessat, amb caràcter previ a aquest tractament posterior, informació sobre aquesta altra finalitat i qualsevol informació addicional. En cas que l’encarregat del tractament prevegi la transmissió de les vostres dades personals a tercers països

Verified by MonsterInsights