Política de privacitat

INTRODUCCIÓ

UNDO, recopila, tracta i emmagatzema informació personal a través de la web de la seva propietat www. undonotebook.com.
Aquesta informació serà relativa als usuaris de la web. La informació es recopilarà, tractarà i emmagatzemarà d’acord amb aquesta Política de Privadesa.
Aquesta Política de Privadesa va ser actualitzada el 20/01/2024.

RESPONSABLE LEGAL

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades -UE- 2016/679, i segons els seus articles 5, 6 i 7, se us informa que el Responsable del tractament de les vostres dades és:

Nom/Cognoms: Undo Notebook – Joaquim Lacosta Altamirano, CIF: 47704012B, Direcció: C/ Òmnium Cultural, 4A, Bj -4ª 08500 Vic (España), Telèfon: 661928906, pedidos@undonotebook.com.

LLEIS D’APLICACIÓ EN AQUESTA WEB

RGPD (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas).
LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, Reglamento de desarrollo de la LOPD).
LSSI (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico)

DADES RECOPILADES

Únicament es recopilaran les dades estrictament necessàries per dur a terme la normal activitat del servei. Ajustant-se al principi de minimització de dades (Art.5.b GDPR).
Les dades recopilades seran en tot cas de majors de 16 anys (Art. 8.1 GDPR). Daniel Tomás Muñoz Chumilla es reserva el dret de prendre les mesures oportunes per comprovar la veracitat de l’edat (Art. 8.2 GDPR).
En tot cas aquestes dades seran de caràcter personal identificatives i no sensibles, podran ser::

Correu electrònic
Telèfon
Nom i cognoms
DNI
Direcció

MÈTODES DE RECULL

Les dades personals es recopilaran a través del web de Joaquim Lacosta Altamirano quan introdueixis informació en algun dels camps destinats a aquest efecte a la web. Aquests camps estan degudament senyalitzats i no recopilaran cap dada fins que no acceptis expressament la cessió i gestió d’acord amb aquesta política de privadesa.

OBJECTIU DE LA RECOPILACIÓ I ÚS DE DADES

La recopilació i ús de dades es realitza amb l’únic objectiu de gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades es conservaran fins que es compleixi l’objectiu pel qual es van recopilar aquestes dades (Art.5.e. GDPR) o fins que s’exerceixi el dret a suprimir-les o modificar-les. Sempre que això no entri en conflicte amb la necessitat per motius legals o fiscals d’emmagatzemar-los.

COM PROTEGEIXEM LES SEVES DADES?

Les vostres dades es transfereixen i emmagatzemen de forma segura. UNDO no pot garantir la completa seguretat a les comunicacions a través d’Internet però garantim prendre les mesures adequades per protegir les seves dades. UNDO es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades i no comunicarà ni permetrà l’accés a tercers no autoritzats.

ELS TEUS DRETS QUANT A PROTECCIÓ DE DADES

La legislació us reconeix uns drets com a usuari que ha cedit les vostres dades personals:

Accés a les dades personals.
Rectificació o supressió.
Oposar-se al tractament.
Portabilitat de les dades.
Limitació del tractament

Lexercici daquests drets és personal. Per això només pots sol·licitar-los per a les dades de les quals ets el propietari.
En cas que vulguis exercir algun d’aquests drets ho pots fer, mitjançant un mail dirigit a pedidos@undonotebook.com indicant els drets que es volen exercir i una prova d’identitat.
Ens comprometem a respondre la teva sol·licitud en un termini màxim de 30 dies hàbils.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES

La base legal per al tractament de les teves dades personals és l’acceptació explícita del tractament, gestió i emmagatzematge d’aquestes dades segons aquesta política de privadesa.

CONSEQÜÈNCIES DE NO ACCEPTAR LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

En cas que no acceptis la gestió de les teves dades segons aquesta política de privadesa, no es procedirà a la recopilació de les teves dades, la qual cosa pot suposar que no es pugui dur a terme el servei prestat per UNDO.

AUTORITAT DE PROTECCIÓ DE DADES ESPANYA

En cas que vulguis fer valer els teus drets quant a protecció de dades i consideres que no els estem respectant pots adreçar-te a l’autoritat espanyola responsable.
Lloc web de l’autoritat de protecció de dades:
https://www.agpd.es/
– E-mail de l’autoritat de protecció de dades:
internacional@agpd.es
– Telèfon de l’autoritat de protecció de dades:
+34 91399 6200

CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

UNDO es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privadesa, aquestes modificacions es faran conforme a la legislació i la jurisprudència i quedaran reflectides en aquesta Política de Privadesa.

 

Verified by MonsterInsights